Đang tải... Xin hãy đợi...

Danh mục

Đọc mã vạch 2D

Máy đọc mã vạch 2D (2 chiều) dòng máy bao gồm khả năng quét mã vạch 1D, được dùng phổ biến để thu thập dữ liệu các chuẩn mã vạch 2 chiều tiêu biểu như QR Code, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code

Sắp xếp theo: