Đang tải... Xin hãy đợi...

Danh mục

Máy RFID

Máy RFID gồm các đầu đọc ghi FRID hay in tem RFID được ứng dụng để quản lý hàng hóa, kho thành phẩm hay sản xuất.