Đang tải... Xin hãy đợi...

Danh mục

Máy in RFID

Máy in RFID công nghệ in tem nhãn nhận dạng bằng sóng vô tuyến giúp quản lý giảm sát hàng hóa, giúp các đầu đọc RFID đọc xuyên qua các môi trường vật liệu như bê tông, tuyết, sương, sơn, đá và các thách thức khác dễ dàng mà công nghệ mã vạch và các công nghệ khác không đáp ứng được.


    Không có sản phẩm nào trong danh mục này.