Đang tải... Xin hãy đợi...

Danh mục

VẬT LIỆU IN ẤN

Vật liệu in ấn gồm giấy decal in tem nhãn mã vạch đủ loại, decal thường, decal PVC, decal PVC xi bạc của nhiều thương hiệu dại diện như Every Fasson. Ribbon mực mã vạch loại ribbon wax, ribbon wax resin, ribbon resin. Giấy in hóa đơn bill dạng nhiệt, in kim đủ khổ K80, K57. Tem mềm bảo vệ hàng hóa, thẻ nhựa, tem từ, thẻ cứng bảo vệ chai đầy đủ chuẩn loại kích thước cho tất cả các thiết bị mã vạch.

Sắp xếp theo: